Першотравенськ. Дитячий садок "Черемшина"
Нормативно правова база

 

 

 

 

Перелік нормативно – правового забезпечення діяльності

 

дошкільного навчального закладу

 

у 2017-2018 навчальному році

 

 

 

 

  

 Закон України «Про дошкільну освіту»

 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція)

 

Лист МОН  України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»

 

Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від

24 квітня 2008 р.

 

Конвенція про права дитини.

 

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності  (наказ МОН України № 446  від 20.04.2015).

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

 

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп

подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку

поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах

(наказ МОН України №128 від 20.02.2002).

 

Закон України «Про охорону дитинства».

 

Закон України «Про пожежну безпеку»

 

Закон України «Про інноваційну діяльність»

 

Закон України «Про цивільну оборону»

 

Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів

України від 12.03.2003р. №305

 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

 

Наказ МОН України № 569/38 «Про затвердження Положення про центральну та  республіканську (Автономна Республіка Крим),  обласні, Київську та Севастопольську міські,  районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»

 

Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти

України від 06.10.2010 р. №930. (Із змінами, внесеними згідно з  наказом МОН № 1135 від 08.08.2013)

 

«Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (№1070 від 09.11.2010)

 

Лист МОН України №1/9-396 від 25.07.2016 «Про організацію національно – патріотичного

виховання у дошкільних навчальних закладах»

Інструктивно – методичні рекомендації «Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

 

Наказ МОН № 398 від 26.04.2011 р. «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»